لوگو شرکت مهرآوند

افتخارات

 • گرید A جهادکشاورزی
 • برند برتر صنعتی در سال 1396
 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال های 1391و 1395
 • نشان مسئول کنترل کیفیت نمونه در سال های 1390 و1391و1396
 • گواهینامه پنج ستاره کیفیت ایران
 • چهره ماندگار کیفیت ایران در سال1394
 • گواهینامه تایید صلاحیت شرکت ملی گاز
 • گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال91
 • گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد خراسان رضوی
 • گواهینامه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران
 • گواهینامه کیفیت ISO9001
 • پروانه کارشناس استاندارد
 • تاییدیه مدیریت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
 • واحد نمونه استاندارد
 • نشان مسئول کنترل کیفیت در دو سال پیاپی 90 و 91
 • گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 91
 • پروانه کاربرد استاندارد تشویقی برای تولید نوارهای آبیاری قطره چکان دار
 • دریافت رتبه A از دفتر سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی
 • دریافت گواهی صلاحیت تولید لوله های گاز رسانی از شرکت ملی گاز ایران
 • برند برتر صنعتی در سال 1396